Termično obdelan les za terase

Termično obdelani lesovi za terase – izkušnje samo delno potrjujejo pričakovanja.

Za izdelavo lesenih teras se že nekaj let uporabljajo podnice iz toplotno obdelanega, predvsem smrekovega, borovega in jesenovega lesa. Že po relativno kratkem času uporabe smo zbrali nekaj izkušenj o tem, kako se toplotno obdelan les obnaša v zunanjem okolju.

S termično obdelavo pri temperaturi več kot 200°C  se spremenijo lastnosti lesa, predvsem se poveča odpornost proti gnitju in vremenskim razmeram ter s tem njegova trajnost v zunanjem okolju. Navedene lastnosti se res izboljšajo, žal pa proizvajalci zamolčijo, da se ob tem tudi bistveno poslabša natezna trdnost lesa in poveča njegova krhkost.

termo jesen

Toplotna obdelava manj odpornih vrst lesa (smreka, bor, jesen in drugi) naj bi podaljšala njihovo trajnost v zunanjem okolju..

Dejanske izkušnje pri uporabi v zunanjem okolju pa žal niso pokazale tako dobrih rezultatov. Zaradi zmanjšane natezne trdnosti in povečane krhkosti lesa prihaja do razpok v lesu in posledično do cepljenja lesa, lahko tudi do večjih poškodb.

Do takih posledic pride še bistveno hitreje, če so termično obdelane podnice pritrjene na neustrezen način. Majhne razpoke v lesu, ki jih povzročijo neustrezne spojke ali vijaki, zelo hitro privedejo do večjega pokanja lesa in hujših poškodb, kot so prikazane na naslednji sliki.

termo jesen

Trajnost termicno obdelanega lesa je omejena, še posebej ob uporabi neustreznega načina pritrjevanja. Videz podnic po enem letu uporabe.

Podnice na sliki so bile pritrjene s spojkami “igel”. Do podobnega pojava pride tudi pri vseh drugih načinih pritrdive podnic, ki ne omogočajo vsaj minimalne dilatacije lesa in s tem razbremenitve napetosti v njem.

Advertisements

Material za podkonstrukcijo

Izbira lesa za podkonstrukcijo terase mora ustrezati lastnostim izbranega lesa za podnice terase!

Ob izbiri lesa za podkonstrukcijo je predvsem potrebno lastnosti tega lesa uskladiti z izbranim lesom za podnice terase. Na vprašanje enega od bralcev, ki se je nanašalo na kombinacijo dveh zelo različnih vrst lesa, ni mogoče natančno odgovoriti brez predhodnega preverjanja načina polaganja in vseh pogojev okolja, v katerem bo terasa postavljena.

Les, ki ga nameravamo uporabiti za podkonstrukcijo terase, mora imeti vsaj tolikšno trajnost, kot jo ima les, ki ga bomo uporabili za tlak terase. Nikakor ne moremo na primer uporabiti sibirskega macesna za podkonstrukcijo terase iz tikovine ali drugega trajnega tropskega lesa. Trajnost tikovine je namreč bistveno večja.

letve padouk, podnice padouk

Vsi leseni deli terase so lahko tudi iz iste vrste lesa – les padouk

Pogoji mesta postavitve in načina montaže močno vplivajo na trajnost lesa, ki ga uporabimo za podkonstrukcijo. Način pritrjevanja podkonstrukcije, možnost zračenja, podlaga, kakovost odvodnjavanja, vlažnost prostora, kjer bo terasa postavljena in drugo so glavni dejavniki, ki vplivajo na deformacije lesa in s tem na kakovost celotne izvedbe terase – primer. Pri terasi, ki bo položena plavajoče ali na podstavke in peščeno podlago je potrebno izbrati les, pri katerem so pričakovane deformacije minimalne.

Pri izbiri lesa za podkonstrukcijo ne velja neko pričakovano pravilo, da je za podkonstrukcijo in za samo teraso potrebno uporabiti isto vrsto lesa. Za teraso iz tikovine ni potrebno uporabiti tudi letev za podkonstrukcijo iz tikovine. To pravilo velja predvsem zaradi optimiranja stroškov. Tikov les lahko vsekakor uporabimo tudi za podkonstrukcijo, vendar bi s tem predvsem povečali stroške izvedbe. V takih primerih je zelo primerna na primer uporaba lesa padouk.

Tudi dimenzije letev, ki jih uporabite za podkonstrukcijo, vplivajo na stabilnost terase. Letve naj ne bi bile manjše debeline od 30 mm, večji profil pa po nepotrebnem povečuje porabo lesa in s tem tudi ceno izvedbe.

Navedeni dejavniki vsekakor niso edini, ki jih je pri odločanju potrebno upoštevati. Predlagam, da se investitorji pred odločitvijo z izvajalcem del točno dogovorijo, kakšni materiali bodo vgrajeni v njihovo teraso in da jim izvajalec tudi pojasni na podlagi izbire vgrajenih materialov tudi pričakovane lastnosti terase po sami izvedbi.

Terase iz umetnih materialov

Umetni materiali za izdelavo teras – novost z vprašljivo kakovostjo

Izdelava teras iz umetnih materialov se je v zadnjem obdobju močno razširila tudi pri nas. Tlaki iz umetnih materialov za izdelavo teras so na videz zelo podobni lesenim tlakom za terase in naj bi odlično nadomeščali lesene zunanje površine.

Podnice iz kompozitnega materiala za zunanje tlake

Umetni materiali za izdelavo teras so večinoma izdelani iz zmesi plastike in dodatkov, predvsem lesenih odpadkov. Različni proizvajalci uporabljajo različne kombinacije plastike, večinoma pa se uporablja reciklirana surovina, ki ji dodajo barve in druge dodatke, ki plastiko ščitijo pred propadanjem zaradi vpliva UV žarkov. Žal je veliko kompozitnih materialov zelo slabe kakovosti, zaradi česar že pri relativno kratki izpostavljenosti zunanjim vplivom (UV žarkom) pride do njihovega propadanja.

Dodatne informacije o kompozitnih materialih za zunanje tlake in terase so na povezavi lesene terase Prehod.