Material za podkonstrukcijo

Izbira lesa za podkonstrukcijo terase mora ustrezati lastnostim izbranega lesa za podnice terase!

Ob izbiri lesa za podkonstrukcijo je predvsem potrebno lastnosti tega lesa uskladiti z izbranim lesom za podnice terase. Na vprašanje enega od bralcev, ki se je nanašalo na kombinacijo dveh zelo različnih vrst lesa, ni mogoče natančno odgovoriti brez predhodnega preverjanja načina polaganja in vseh pogojev okolja, v katerem bo terasa postavljena.

Les, ki ga nameravamo uporabiti za podkonstrukcijo terase, mora imeti vsaj tolikšno trajnost, kot jo ima les, ki ga bomo uporabili za tlak terase. Nikakor ne moremo na primer uporabiti sibirskega macesna za podkonstrukcijo terase iz tikovine ali drugega trajnega tropskega lesa. Trajnost tikovine je namreč bistveno večja.

letve padouk, podnice padouk

Vsi leseni deli terase so lahko tudi iz iste vrste lesa – les padouk

Pogoji mesta postavitve in načina montaže močno vplivajo na trajnost lesa, ki ga uporabimo za podkonstrukcijo. Način pritrjevanja podkonstrukcije, možnost zračenja, podlaga, kakovost odvodnjavanja, vlažnost prostora, kjer bo terasa postavljena in drugo so glavni dejavniki, ki vplivajo na deformacije lesa in s tem na kakovost celotne izvedbe terase – primer. Pri terasi, ki bo položena plavajoče ali na podstavke in peščeno podlago je potrebno izbrati les, pri katerem so pričakovane deformacije minimalne.

Pri izbiri lesa za podkonstrukcijo ne velja neko pričakovano pravilo, da je za podkonstrukcijo in za samo teraso potrebno uporabiti isto vrsto lesa. Za teraso iz tikovine ni potrebno uporabiti tudi letev za podkonstrukcijo iz tikovine. To pravilo velja predvsem zaradi optimiranja stroškov. Tikov les lahko vsekakor uporabimo tudi za podkonstrukcijo, vendar bi s tem predvsem povečali stroške izvedbe. V takih primerih je zelo primerna na primer uporaba lesa padouk.

Tudi dimenzije letev, ki jih uporabite za podkonstrukcijo, vplivajo na stabilnost terase. Letve naj ne bi bile manjše debeline od 30 mm, večji profil pa po nepotrebnem povečuje porabo lesa in s tem tudi ceno izvedbe.

Navedeni dejavniki vsekakor niso edini, ki jih je pri odločanju potrebno upoštevati. Predlagam, da se investitorji pred odločitvijo z izvajalcem del točno dogovorijo, kakšni materiali bodo vgrajeni v njihovo teraso in da jim izvajalec tudi pojasni na podlagi izbire vgrajenih materialov tudi pričakovane lastnosti terase po sami izvedbi.

Advertisements

Čiščenje prostora pod podnicami ni potrebno!

Nabiranje nečistoč pod podnicami lesene terase lahko povsem preprečimo z uporabo tesnil za reže med podnicami.

Nečistoče, ki bi se lahko nabirale pod podnicami lesene terase, so v večini primerov omejene na prah in majhne delce, ki jih padavine praviloma odplaknejo. Dodatno čiščenje je možno tudi z napravami za brizganje vode pod pritiskom. Izdelava lesene terase iz posameznih segmentov, ki jih je mogoče posamično odstraniti in ki naj bi omogočali temeljito čiščenje, je nesmiselno zaradi tega, ker posameznih segmentov nikoli več ni mogoče popolnoma enako vmestiti v celoto. Najbolj kakovostne terase so vedno postavljene fiksno.

Problem nečistoč pri montažnih lesenih terasah se lahko pojavi v primerih, ko se v bližini terase nahajajo iglasta drevesa in ko se njihove iglice lahko nabirajo pod podnicami. Za take in podobne primere odlično rešitev nudi posebno tesnilo, ki ga vstavimo v reže med podnicami. Tesnila preprečijo nabiranje nečistoč pod podnicami in istočasno zagotovijo neprepustnost za vodo.

Reže med podnicami lesene terase so zatesnjene s tesnilom.

Terasa padouk z zatesnjenimi režami med podnicami

Videz terase je postane povsem podoben pravemu navtičnemu tlaku. Največja prednost take izvedbe je za uporabnika tudi v tem, da je po potrebi še vedno možno enostavno odstraniti vsako posamezno podnico.

Terase iz umetnih materialov

Umetni materiali za izdelavo teras – novost z vprašljivo kakovostjo

Izdelava teras iz umetnih materialov se je v zadnjem obdobju močno razširila tudi pri nas. Tlaki iz umetnih materialov za izdelavo teras so na videz zelo podobni lesenim tlakom za terase in naj bi odlično nadomeščali lesene zunanje površine.

Podnice iz kompozitnega materiala za zunanje tlake

Umetni materiali za izdelavo teras so večinoma izdelani iz zmesi plastike in dodatkov, predvsem lesenih odpadkov. Različni proizvajalci uporabljajo različne kombinacije plastike, večinoma pa se uporablja reciklirana surovina, ki ji dodajo barve in druge dodatke, ki plastiko ščitijo pred propadanjem zaradi vpliva UV žarkov. Žal je veliko kompozitnih materialov zelo slabe kakovosti, zaradi česar že pri relativno kratki izpostavljenosti zunanjim vplivom (UV žarkom) pride do njihovega propadanja.

Dodatne informacije o kompozitnih materialih za zunanje tlake in terase so na povezavi lesene terase Prehod.