Terasa, letna kuhinja in okrasna korita iz lesa padouk

Izredno zanimivo oblikovana lesena terasa v Ljubljani, ki je vključevala tudi letno kuhinjo in lesena okrasna korita.

V Ljubljani smo na strehi večstanovanjske stavbe izdelali zelo zanimivo leseno teraso, ki ki so jo arhitekti oblikovali zelo domiselno z vsemi elementi, ki bodo omogočali prijetno bivanje na njej. Terasa je sestavljena iz dveh delov, od katerih je eden povezan tudi z letno kuhinjo.

Za izdelavo terase in vseh ostalih lesenih delov na terasi, kot so elementi letne kuhinje in cvetlična korita v več velikostih, smo uporabili les padauk in leseni tlak montirali na mrežo podstavkov “Buzon” v višini 20 cm nad betonsko streho z ustrezno hidro izolacijo.

Prvi del lesene terase ob vstopu na bivalno streho objekta.

Prvi del lesene terase ob vstopu na bivalno streho objekta.

Drugi samostojni del lesene s prvo povezuje kamnita hojnica, ob kateri so nameščena lesena cvetlična korita. Sestavni del druge terase je letna kuhinja s stensko oblogo, ki je s strani kovinska, njen srednji del pa je prav tako iz lesa padauk. Ob tem delu terase so nameščena lesena korita v dveh velikostih, v katerih so nasajene različne rastline.

Pogled s prve terase na prehod proti drugi terasi in lesenim okrasnim koritom

Pogled s prve terase na prehod proti drugi terasi in lesenim okrasnim koritom

Na slikah je dobro vidno, kako se spreminja rdeča naravna barva lesa padouk v rjavo barvo, ki se nato spremeni v enakomerno sivo barvo, ki jo pridobi po obdobju nekaj mesecev. Zanimiva je barva struktura v času, ko so nekatere podnice že suhe, druge pa mokre ali deloma vlažne.

Lesena terasa z vrtno kuhinjo, obdana z zasajenimi  okrasnimi lesenimi koriti.

Lesena terasa z vrtno kuhinjo, obdana z zasajenimi okrasnimi lesenimi koriti.

Elementi lesene letne kuhinje so pritrjeni na kovinsko ogrodje, tako da omogočajo zračenje notranjega prostora. Na enak način so izdelana tudi vsa okrasna lesena korita.

Pogled na zadnji del lesene terase z visoki okrasnimi koriti zasajenimi z grmovnicami.

Pogled na zadnji del lesene terase z visoki okrasnimi koriti zasajenimi z grmovnicami.

Les terase ni zaščiten s premazi, ker na tak način bistno boljše prenaša različne vremenske razmere, še posebej v obdobjih hitre menjave med vlažnim in suhim zelo osončenim obdobjem. Zaradi lokacije v Ljubljani smo priporočali občasno čiščenje zaradi onesnaženega ozračja v zimskem obdobju, ki posledično povzroča usedline na lesu.

Lesena terasa ob bazenu

Lesena terasa ob bazenu naj bi bila izdelana iz čim bolj kakovostnega lesa.

Ob bazenu teraso uporabljamo na drugačen način. Po njej hodimo bosi, na njej sedimo, poležujemo, smo neposredno v stiku z lesom. Da bi se pri tem tudi ugodno počutili, pričakujemo, da ne bo prišlo do cepljenja in trstičenja lesa ter drugih neugodnih deformacij.

Kako to lahko preprečimo? Predvsem z izbiro lesa, pri katerem do navedenih deformacij ne prihaja. Izbrati moramo čim boljši les, po možnosti burmanski naravni tik, pri katerem do takih deformacij ne pride. Samoumevno je tudi to, da morajo biti podnice pritrjene brez vidnih poškodb na površini lesa.

terasa iz tikovine z bazenom dve leti po montaži

Terasa ob bazenu je izdelana iz tikovine z montažo po sistemu softline.

Cena take terase je res visoka, vendar se investicija obrestuje, še posebej ob daljšem obdobju uporabe. Pri tem moramo upoštevati tudi dejstvo, da terasa ne potrebuje nobenega vzdrževanja, izjemoma pranje po potrebi.

Kakšne so še alternativne rešitve? Kot primeren les lahko po večletnem preiskušanju lahko priporočam še les padouk. Tu di pri njem ne prihaja do cepljenja lesa, ki predstavlja največjo neugodnost za uporabnika. Je nekoliko trši od tikovine, ostale lastnosti pa se tudi bistveno ne razlikujejo. Glede na to, da je njegova cena nižja, les padouk omogoča izvedbo terase z zelo dobrim razmerjem med kakovostjo in ceno.

Les padouk je zelo primeren za uporabo ob bazenih.

Terasa ob bazenu v času montaže. Uporabljen je les padouk, pritrjen s sistemom softline.

Ali za teraso lahko uporabimo tudi druge vrste lesa? Ostale vrste lesa imajo bolj ali manj izrazite neugodne lastnosti, ki se jim pri terasah ob bazenih poskušamo izogniti.

  • les merbau ne moremo uporabiti, ker nam obarva vodo in vsakogar, ki se ga bo v mokrem stanju dotaknil (neugodna lastnost lahko traja nekaj mesecev),
  • les ipe je primeren pogojno, ker na sončnih legah močno razpoka, kar pogojuje tudi trstičenje lesa. Drobna odstopljena vlakna lesa lahko sicer odstranimo s krtačenjem, vendar je to potrebno izvajati dokaj pogosto.
  • ostale vrste lesa ne priporočam, ker je pri njih pojav opisanih neugodnih deformacij bistveno bolj intenzivno, še posebej če podnice niso gladke.

Vpliv zime na leseno teraso

Terase iz kakovostnega lesa odlično prenašajo tudi zimske razmere.

Kakovostne vrste lesa za terase so obstojne v vseh vremenskih razmerah. V zimskem obdobju, mraz in sneg ne vplivata na trajnost lesa, niti ne povzročata neugodnih pojavov, kot so krivljenje lesa, pokanje ali cepljenje (trstičenje). Te pojave povzročajo predvsem poletne razmere (nizka vlažnost in višje temperature), predvsem pri manj kakovostnih vrstah lesa, neustrezni konstrukciji oziroma načinu pritrjevanja podnic.

Podnice iz lesa ipe, starost terase je 10 let.

Lesena terasa v zimskih razmerah.

V zimskem obdobju se na terasi nekoliko bolj nabirajo  nečistoče iz ozračja, ki največkrat povzročijo temno sive lise na lesu. Na osenčenih delih se večkrat pojavi tudi tanka plast mahu. Oba pojava ne vplivata na les, nečistoče in mah pa z lahkoto lahko spomladi očistimo. Po čiščenju bo terasa pridobila nazaj lepo srebrno sivo barvo.

Za lažje čiščenje lahko uporabimo posebno čistilo za les, ki nečistoče razgradi, nato pa jih z lahkoto speremo z vodo. Strojno čiščenje je priporočljivo vsaj vsakih nekaj let, pogostost takega čiščenja pa je odvisna od okolja, v katerem je terasa postavljena. Strojno čiščenje vam lahko opravi tudi naša ekipa.

Povečanje terase z lesenim tlakom

Primer terase – izdelava lesene terase na obstoječi tlakovani terasi s povečanjem proti vrtu.

V večini primerov se odločamo, da leseno teraso naredimo tako, da z lesom prekrijemo obstoječo teraso, naj bo obstoječa terasa tlakovana ali izdelana na kakršni koli drugi način. Ker so obstoječe terase največkrat manjše velikosti, se zato pogosto odločimo še za njeno povečanje.

Ker ima lesena terasa vedno neko konstrukcijo, ki je običajno tudi lesena, je izdelava podaljška terase praviloma enostavno, še posebej, če se terasa podaljšuje na vrt.

Če na primer želimo teraso podaljšati proti vrtu, kjer trenutno raste trava, je potrebno najprej ustrezno pripraviti podlago. Odstraniti moramo travo in zemljo do globine vsaj 20 cm in po potrebi pripraviti ustrezno drenažo, ki bo onemogočala zastajanje vode. Na mesto, kjer smo odstranili zemljo, nato nasujemo pesek. Najboljši je drobljen pesek debeline 0-16 mm, ki ga moramo strojno utrditi, da kasneje ne pride do posedanja. Nivo peščene podlage mora biti od višine končnega tlaka vsaj 9 cm nižji.

Konstrukcije terase nikoli ne polagamo neposredno na pesek, ker s tem preprečimo zračenje lesa in posledično lahko pričakujemo bistveno večje deformacije (krivljenje, pokanje lesa). Zato konstrukcijo vedno polagamo na primerne podstavke, kot je prikazano tudi na spodnji sliki.

Lesena terasa nadomešča prešnjo teraso, pokrito s keramičnimi ploščicami in je podaljšana na vrt.

Lesena terasa nadomešča prešnjo teraso, pokrito s keramičnimi ploščicami in je podaljšana na vrt.

Pri obliki terase praviloma ni omejitev, poševne ali okrogle linije terase povzročijo samo večjo porabo materiala in višjo ceno izdelavo.

Končni videz terase - izdelana je z lesom merbau in premazana z oljem.

Končni videz terase – izdelana je z lesom merbau in premazana z oljem.

Termično obdelan les za terase

Termično obdelani lesovi za terase – izkušnje samo delno potrjujejo pričakovanja.

Za izdelavo lesenih teras se že nekaj let uporabljajo podnice iz toplotno obdelanega, predvsem smrekovega, borovega in jesenovega lesa. Že po relativno kratkem času uporabe smo zbrali nekaj izkušenj o tem, kako se toplotno obdelan les obnaša v zunanjem okolju.

S termično obdelavo pri temperaturi več kot 200°C  se spremenijo lastnosti lesa, predvsem se poveča odpornost proti gnitju in vremenskim razmeram ter s tem njegova trajnost v zunanjem okolju. Navedene lastnosti se res izboljšajo, žal pa proizvajalci zamolčijo, da se ob tem tudi bistveno poslabša natezna trdnost lesa in poveča njegova krhkost.

termo jesen

Toplotna obdelava manj odpornih vrst lesa (smreka, bor, jesen in drugi) naj bi podaljšala njihovo trajnost v zunanjem okolju..

Dejanske izkušnje pri uporabi v zunanjem okolju pa žal niso pokazale tako dobrih rezultatov. Zaradi zmanjšane natezne trdnosti in povečane krhkosti lesa prihaja do razpok v lesu in posledično do cepljenja lesa, lahko tudi do večjih poškodb.

Do takih posledic pride še bistveno hitreje, če so termično obdelane podnice pritrjene na neustrezen način. Majhne razpoke v lesu, ki jih povzročijo neustrezne spojke ali vijaki, zelo hitro privedejo do večjega pokanja lesa in hujših poškodb, kot so prikazane na naslednji sliki.

termo jesen

Trajnost termicno obdelanega lesa je omejena, še posebej ob uporabi neustreznega načina pritrjevanja. Videz podnic po enem letu uporabe.

Podnice na sliki so bile pritrjene s spojkami “igel”. Do podobnega pojava pride tudi pri vseh drugih načinih pritrdive podnic, ki ne omogočajo vsaj minimalne dilatacije lesa in s tem razbremenitve napetosti v njem.

Material za podkonstrukcijo

Izbira lesa za podkonstrukcijo terase mora ustrezati lastnostim izbranega lesa za podnice terase!

Ob izbiri lesa za podkonstrukcijo je predvsem potrebno lastnosti tega lesa uskladiti z izbranim lesom za podnice terase. Na vprašanje enega od bralcev, ki se je nanašalo na kombinacijo dveh zelo različnih vrst lesa, ni mogoče natančno odgovoriti brez predhodnega preverjanja načina polaganja in vseh pogojev okolja, v katerem bo terasa postavljena.

Les, ki ga nameravamo uporabiti za podkonstrukcijo terase, mora imeti vsaj tolikšno trajnost, kot jo ima les, ki ga bomo uporabili za tlak terase. Nikakor ne moremo na primer uporabiti sibirskega macesna za podkonstrukcijo terase iz tikovine ali drugega trajnega tropskega lesa. Trajnost tikovine je namreč bistveno večja.

letve padouk, podnice padouk

Vsi leseni deli terase so lahko tudi iz iste vrste lesa – les padouk

Pogoji mesta postavitve in načina montaže močno vplivajo na trajnost lesa, ki ga uporabimo za podkonstrukcijo. Način pritrjevanja podkonstrukcije, možnost zračenja, podlaga, kakovost odvodnjavanja, vlažnost prostora, kjer bo terasa postavljena in drugo so glavni dejavniki, ki vplivajo na deformacije lesa in s tem na kakovost celotne izvedbe terase – primer. Pri terasi, ki bo položena plavajoče ali na podstavke in peščeno podlago je potrebno izbrati les, pri katerem so pričakovane deformacije minimalne.

Pri izbiri lesa za podkonstrukcijo ne velja neko pričakovano pravilo, da je za podkonstrukcijo in za samo teraso potrebno uporabiti isto vrsto lesa. Za teraso iz tikovine ni potrebno uporabiti tudi letev za podkonstrukcijo iz tikovine. To pravilo velja predvsem zaradi optimiranja stroškov. Tikov les lahko vsekakor uporabimo tudi za podkonstrukcijo, vendar bi s tem predvsem povečali stroške izvedbe. V takih primerih je zelo primerna na primer uporaba lesa padouk.

Tudi dimenzije letev, ki jih uporabite za podkonstrukcijo, vplivajo na stabilnost terase. Letve naj ne bi bile manjše debeline od 30 mm, večji profil pa po nepotrebnem povečuje porabo lesa in s tem tudi ceno izvedbe.

Navedeni dejavniki vsekakor niso edini, ki jih je pri odločanju potrebno upoštevati. Predlagam, da se investitorji pred odločitvijo z izvajalcem del točno dogovorijo, kakšni materiali bodo vgrajeni v njihovo teraso in da jim izvajalec tudi pojasni na podlagi izbire vgrajenih materialov tudi pričakovane lastnosti terase po sami izvedbi.

Čiščenje prostora pod podnicami ni potrebno!

Nabiranje nečistoč pod podnicami lesene terase lahko povsem preprečimo z uporabo tesnil za reže med podnicami.

Nečistoče, ki bi se lahko nabirale pod podnicami lesene terase, so v večini primerov omejene na prah in majhne delce, ki jih padavine praviloma odplaknejo. Dodatno čiščenje je možno tudi z napravami za brizganje vode pod pritiskom. Izdelava lesene terase iz posameznih segmentov, ki jih je mogoče posamično odstraniti in ki naj bi omogočali temeljito čiščenje, je nesmiselno zaradi tega, ker posameznih segmentov nikoli več ni mogoče popolnoma enako vmestiti v celoto. Najbolj kakovostne terase so vedno postavljene fiksno.

Problem nečistoč pri montažnih lesenih terasah se lahko pojavi v primerih, ko se v bližini terase nahajajo iglasta drevesa in ko se njihove iglice lahko nabirajo pod podnicami. Za take in podobne primere odlično rešitev nudi posebno tesnilo, ki ga vstavimo v reže med podnicami. Tesnila preprečijo nabiranje nečistoč pod podnicami in istočasno zagotovijo neprepustnost za vodo.

Reže med podnicami lesene terase so zatesnjene s tesnilom.

Terasa padouk z zatesnjenimi režami med podnicami

Videz terase je postane povsem podoben pravemu navtičnemu tlaku. Največja prednost take izvedbe je za uporabnika tudi v tem, da je po potrebi še vedno možno enostavno odstraniti vsako posamezno podnico.