Terasa, letna kuhinja in okrasna korita iz lesa padouk

Izredno zanimivo oblikovana lesena terasa v Ljubljani, ki je vključevala tudi letno kuhinjo in lesena okrasna korita.

V Ljubljani smo na strehi večstanovanjske stavbe izdelali zelo zanimivo leseno teraso, ki ki so jo arhitekti oblikovali zelo domiselno z vsemi elementi, ki bodo omogočali prijetno bivanje na njej. Terasa je sestavljena iz dveh delov, od katerih je eden povezan tudi z letno kuhinjo.

Za izdelavo terase in vseh ostalih lesenih delov na terasi, kot so elementi letne kuhinje in cvetlična korita v več velikostih, smo uporabili les padauk in leseni tlak montirali na mrežo podstavkov “Buzon” v višini 20 cm nad betonsko streho z ustrezno hidro izolacijo.

Prvi del lesene terase ob vstopu na bivalno streho objekta.

Prvi del lesene terase ob vstopu na bivalno streho objekta.

Drugi samostojni del lesene s prvo povezuje kamnita hojnica, ob kateri so nameščena lesena cvetlična korita. Sestavni del druge terase je letna kuhinja s stensko oblogo, ki je s strani kovinska, njen srednji del pa je prav tako iz lesa padauk. Ob tem delu terase so nameščena lesena korita v dveh velikostih, v katerih so nasajene različne rastline.

Pogled s prve terase na prehod proti drugi terasi in lesenim okrasnim koritom

Pogled s prve terase na prehod proti drugi terasi in lesenim okrasnim koritom

Na slikah je dobro vidno, kako se spreminja rdeča naravna barva lesa padouk v rjavo barvo, ki se nato spremeni v enakomerno sivo barvo, ki jo pridobi po obdobju nekaj mesecev. Zanimiva je barva struktura v času, ko so nekatere podnice že suhe, druge pa mokre ali deloma vlažne.

Lesena terasa z vrtno kuhinjo, obdana z zasajenimi okrasnimi lesenimi koriti.

Lesena terasa z vrtno kuhinjo, obdana z zasajenimi okrasnimi lesenimi koriti.

Elementi lesene letne kuhinje so pritrjeni na kovinsko ogrodje, tako da omogočajo zračenje notranjega prostora. Na enak način so izdelana tudi vsa okrasna lesena korita.

Pogled na zadnji del lesene terase z visoki okrasnimi koriti zasajenimi z grmovnicami.

Pogled na zadnji del lesene terase z visoki okrasnimi koriti zasajenimi z grmovnicami.

Les terase ni zaščiten s premazi, ker na tak način bistno boljše prenaša različne vremenske razmere, še posebej v obdobjih hitre menjave med vlažnim in suhim zelo osončenim obdobjem. Zaradi lokacije v Ljubljani smo priporočali občasno čiščenje zaradi onesnaženega ozračja v zimskem obdobju, ki posledično povzroča usedline na lesu.

Lesena terasa ob bazenu

Lesena terasa ob bazenu naj bi bila izdelana iz čim bolj kakovostnega lesa.

Ob bazenu teraso uporabljamo na drugačen način. Po njej hodimo bosi, na njej sedimo, poležujemo, smo neposredno v stiku z lesom. Da bi se pri tem tudi ugodno počutili, pričakujemo, da ne bo prišlo do cepljenja in trstičenja lesa ter drugih neugodnih deformacij.

Kako to lahko preprečimo? Predvsem z izbiro lesa, pri katerem do navedenih deformacij ne prihaja. Izbrati moramo čim boljši les, po možnosti burmanski naravni tik, pri katerem do takih deformacij ne pride. Samoumevno je tudi to, da morajo biti podnice pritrjene brez vidnih poškodb na površini lesa.

terasa iz tikovine z bazenom dve leti po montaži

Terasa ob bazenu je izdelana iz tikovine z montažo po sistemu softline.

Cena take terase je res visoka, vendar se investicija obrestuje, še posebej ob daljšem obdobju uporabe. Pri tem moramo upoštevati tudi dejstvo, da terasa ne potrebuje nobenega vzdrževanja, izjemoma pranje po potrebi.

Kakšne so še alternativne rešitve? Kot primeren les lahko po večletnem preiskušanju lahko priporočam še les padouk. Tu di pri njem ne prihaja do cepljenja lesa, ki predstavlja največjo neugodnost za uporabnika. Je nekoliko trši od tikovine, ostale lastnosti pa se tudi bistveno ne razlikujejo. Glede na to, da je njegova cena nižja, les padouk omogoča izvedbo terase z zelo dobrim razmerjem med kakovostjo in ceno.

Les padouk je zelo primeren za uporabo ob bazenih.

Terasa ob bazenu v času montaže. Uporabljen je les padouk, pritrjen s sistemom softline.

Ali za teraso lahko uporabimo tudi druge vrste lesa? Ostale vrste lesa imajo bolj ali manj izrazite neugodne lastnosti, ki se jim pri terasah ob bazenih poskušamo izogniti.

 • les merbau ne moremo uporabiti, ker nam obarva vodo in vsakogar, ki se ga bo v mokrem stanju dotaknil (neugodna lastnost lahko traja nekaj mesecev),
 • les ipe je primeren pogojno, ker na sončnih legah močno razpoka, kar pogojuje tudi trstičenje lesa. Drobna odstopljena vlakna lesa lahko sicer odstranimo s krtačenjem, vendar je to potrebno izvajati dokaj pogosto.
 • ostale vrste lesa ne priporočam, ker je pri njih pojav opisanih neugodnih deformacij bistveno bolj intenzivno, še posebej če podnice niso gladke.

Vpliv zime na leseno teraso

Terase iz kakovostnega lesa odlično prenašajo tudi zimske razmere.

Kakovostne vrste lesa za terase so obstojne v vseh vremenskih razmerah. V zimskem obdobju, mraz in sneg ne vplivata na trajnost lesa, niti ne povzročata neugodnih pojavov, kot so krivljenje lesa, pokanje ali cepljenje (trstičenje). Te pojave povzročajo predvsem poletne razmere (nizka vlažnost in višje temperature), predvsem pri manj kakovostnih vrstah lesa, neustrezni konstrukciji oziroma načinu pritrjevanja podnic.

Podnice iz lesa ipe, starost terase je 10 let.

Lesena terasa v zimskih razmerah.

V zimskem obdobju se na terasi nekoliko bolj nabirajo  nečistoče iz ozračja, ki največkrat povzročijo temno sive lise na lesu. Na osenčenih delih se večkrat pojavi tudi tanka plast mahu. Oba pojava ne vplivata na les, nečistoče in mah pa z lahkoto lahko spomladi očistimo. Po čiščenju bo terasa pridobila nazaj lepo srebrno sivo barvo.

Za lažje čiščenje lahko uporabimo posebno čistilo za les, ki nečistoče razgradi, nato pa jih z lahkoto speremo z vodo. Strojno čiščenje je priporočljivo vsaj vsakih nekaj let, pogostost takega čiščenja pa je odvisna od okolja, v katerem je terasa postavljena. Strojno čiščenje vam lahko opravi tudi naša ekipa.

Povečanje terase z lesenim tlakom

Primer terase – izdelava lesene terase na obstoječi tlakovani terasi s povečanjem proti vrtu.

V večini primerov se odločamo, da leseno teraso naredimo tako, da z lesom prekrijemo obstoječo teraso, naj bo obstoječa terasa tlakovana ali izdelana na kakršni koli drugi način. Ker so obstoječe terase največkrat manjše velikosti, se zato pogosto odločimo še za njeno povečanje.

Ker ima lesena terasa vedno neko konstrukcijo, ki je običajno tudi lesena, je izdelava podaljška terase praviloma enostavno, še posebej, če se terasa podaljšuje na vrt.

Če na primer želimo teraso podaljšati proti vrtu, kjer trenutno raste trava, je potrebno najprej ustrezno pripraviti podlago. Odstraniti moramo travo in zemljo do globine vsaj 20 cm in po potrebi pripraviti ustrezno drenažo, ki bo onemogočala zastajanje vode. Na mesto, kjer smo odstranili zemljo, nato nasujemo pesek. Najboljši je drobljen pesek debeline 0-16 mm, ki ga moramo strojno utrditi, da kasneje ne pride do posedanja. Nivo peščene podlage mora biti od višine končnega tlaka vsaj 9 cm nižji.

Konstrukcije terase nikoli ne polagamo neposredno na pesek, ker s tem preprečimo zračenje lesa in posledično lahko pričakujemo bistveno večje deformacije (krivljenje, pokanje lesa). Zato konstrukcijo vedno polagamo na primerne podstavke, kot je prikazano tudi na spodnji sliki.

Lesena terasa nadomešča prešnjo teraso, pokrito s keramičnimi ploščicami in je podaljšana na vrt.

Lesena terasa nadomešča prešnjo teraso, pokrito s keramičnimi ploščicami in je podaljšana na vrt.

Pri obliki terase praviloma ni omejitev, poševne ali okrogle linije terase povzročijo samo večjo porabo materiala in višjo ceno izdelavo.

Končni videz terase - izdelana je z lesom merbau in premazana z oljem.

Končni videz terase – izdelana je z lesom merbau in premazana z oljem.

Termično obdelan les za terase

Termično obdelani lesovi za terase – izkušnje samo delno potrjujejo pričakovanja.

Za izdelavo lesenih teras se že nekaj let uporabljajo podnice iz toplotno obdelanega, predvsem smrekovega, borovega in jesenovega lesa. Že po relativno kratkem času uporabe smo zbrali nekaj izkušenj o tem, kako se toplotno obdelan les obnaša v zunanjem okolju.

S termično obdelavo pri temperaturi več kot 200°C  se spremenijo lastnosti lesa, predvsem se poveča odpornost proti gnitju in vremenskim razmeram ter s tem njegova trajnost v zunanjem okolju. Navedene lastnosti se res izboljšajo, žal pa proizvajalci zamolčijo, da se ob tem tudi bistveno poslabša natezna trdnost lesa in poveča njegova krhkost.

termo jesen

Toplotna obdelava manj odpornih vrst lesa (smreka, bor, jesen in drugi) naj bi podaljšala njihovo trajnost v zunanjem okolju..

Dejanske izkušnje pri uporabi v zunanjem okolju pa žal niso pokazale tako dobrih rezultatov. Zaradi zmanjšane natezne trdnosti in povečane krhkosti lesa prihaja do razpok v lesu in posledično do cepljenja lesa, lahko tudi do večjih poškodb.

Do takih posledic pride še bistveno hitreje, če so termično obdelane podnice pritrjene na neustrezen način. Majhne razpoke v lesu, ki jih povzročijo neustrezne spojke ali vijaki, zelo hitro privedejo do večjega pokanja lesa in hujših poškodb, kot so prikazane na naslednji sliki.

termo jesen

Trajnost termicno obdelanega lesa je omejena, še posebej ob uporabi neustreznega načina pritrjevanja. Videz podnic po enem letu uporabe.

Podnice na sliki so bile pritrjene s spojkami “igel”. Do podobnega pojava pride tudi pri vseh drugih načinih pritrdive podnic, ki ne omogočajo vsaj minimalne dilatacije lesa in s tem razbremenitve napetosti v njem.

Material za podkonstrukcijo

Izbira lesa za podkonstrukcijo terase mora ustrezati lastnostim izbranega lesa za podnice terase!

Ob izbiri lesa za podkonstrukcijo je predvsem potrebno lastnosti tega lesa uskladiti z izbranim lesom za podnice terase. Na vprašanje enega od bralcev, ki se je nanašalo na kombinacijo dveh zelo različnih vrst lesa, ni mogoče natančno odgovoriti brez predhodnega preverjanja načina polaganja in vseh pogojev okolja, v katerem bo terasa postavljena.

Les, ki ga nameravamo uporabiti za podkonstrukcijo terase, mora imeti vsaj tolikšno trajnost, kot jo ima les, ki ga bomo uporabili za tlak terase. Nikakor ne moremo na primer uporabiti sibirskega macesna za podkonstrukcijo terase iz tikovine ali drugega trajnega tropskega lesa. Trajnost tikovine je namreč bistveno večja.

letve padouk, podnice padouk

Vsi leseni deli terase so lahko tudi iz iste vrste lesa – les padouk

Pogoji mesta postavitve in načina montaže močno vplivajo na trajnost lesa, ki ga uporabimo za podkonstrukcijo. Način pritrjevanja podkonstrukcije, možnost zračenja, podlaga, kakovost odvodnjavanja, vlažnost prostora, kjer bo terasa postavljena in drugo so glavni dejavniki, ki vplivajo na deformacije lesa in s tem na kakovost celotne izvedbe terase – primer. Pri terasi, ki bo položena plavajoče ali na podstavke in peščeno podlago je potrebno izbrati les, pri katerem so pričakovane deformacije minimalne.

Pri izbiri lesa za podkonstrukcijo ne velja neko pričakovano pravilo, da je za podkonstrukcijo in za samo teraso potrebno uporabiti isto vrsto lesa. Za teraso iz tikovine ni potrebno uporabiti tudi letev za podkonstrukcijo iz tikovine. To pravilo velja predvsem zaradi optimiranja stroškov. Tikov les lahko vsekakor uporabimo tudi za podkonstrukcijo, vendar bi s tem predvsem povečali stroške izvedbe. V takih primerih je zelo primerna na primer uporaba lesa padouk.

Tudi dimenzije letev, ki jih uporabite za podkonstrukcijo, vplivajo na stabilnost terase. Letve naj ne bi bile manjše debeline od 30 mm, večji profil pa po nepotrebnem povečuje porabo lesa in s tem tudi ceno izvedbe.

Navedeni dejavniki vsekakor niso edini, ki jih je pri odločanju potrebno upoštevati. Predlagam, da se investitorji pred odločitvijo z izvajalcem del točno dogovorijo, kakšni materiali bodo vgrajeni v njihovo teraso in da jim izvajalec tudi pojasni na podlagi izbire vgrajenih materialov tudi pričakovane lastnosti terase po sami izvedbi.

Čiščenje prostora pod podnicami ni potrebno!

Nabiranje nečistoč pod podnicami lesene terase lahko povsem preprečimo z uporabo tesnil za reže med podnicami.

Nečistoče, ki bi se lahko nabirale pod podnicami lesene terase, so v večini primerov omejene na prah in majhne delce, ki jih padavine praviloma odplaknejo. Dodatno čiščenje je možno tudi z napravami za brizganje vode pod pritiskom. Izdelava lesene terase iz posameznih segmentov, ki jih je mogoče posamično odstraniti in ki naj bi omogočali temeljito čiščenje, je nesmiselno zaradi tega, ker posameznih segmentov nikoli več ni mogoče popolnoma enako vmestiti v celoto. Najbolj kakovostne terase so vedno postavljene fiksno.

Problem nečistoč pri montažnih lesenih terasah se lahko pojavi v primerih, ko se v bližini terase nahajajo iglasta drevesa in ko se njihove iglice lahko nabirajo pod podnicami. Za take in podobne primere odlično rešitev nudi posebno tesnilo, ki ga vstavimo v reže med podnicami. Tesnila preprečijo nabiranje nečistoč pod podnicami in istočasno zagotovijo neprepustnost za vodo.

Reže med podnicami lesene terase so zatesnjene s tesnilom.

Terasa padouk z zatesnjenimi režami med podnicami

Videz terase je postane povsem podoben pravemu navtičnemu tlaku. Največja prednost take izvedbe je za uporabnika tudi v tem, da je po potrebi še vedno možno enostavno odstraniti vsako posamezno podnico.

Reklamacija na kakovost izvedbe lesene terase

Upravičenost reklamacije na izvedbo montaže.

Vaše vprašanje:
Imam eno leto položeno teraso iz bankiraja. Položena je plavajoče na letve iz lesa kumaru. Ob hoji po terasi se pod skoraj po vsej površini vertikalno premika in tudi povzroča zvočne efekte. Izvedbo sem pri izvajalcu montaže reklamiral, vendar reklamacije noče upoštevati. Kaj lahko storim?

Odgovor:
Na zgornje vprašanje je težko natančno odgovoriti, ker niso znane vse okoliščine dogovora o nabavi materiala in izvedbi:

 1. Kako je prišlo do odločitve o uporabi navedenih vrst lesa?
 2. Kako je prišlo do odločitve o načinu polaganja terase?

Za opisan primer lahko pojasnim samo to, zakaj je prišlo do opisanih neugodnih pojavov. Pri opisani kombinaciji materialov in načina polaganje je bilo vsekakor potrebno pričakovati, da bo to takega problema prišlo. Vzroki so naslednji:

 • Obe vrsti lesa, bangkirai in iroko, sta podvžena večjim deformacijam, še posebej če je terasa izpostavljena močnemu soncu.
 • Letve terase niso bile pritrjene na podlago (plavajoče), zato je zaradi deformacij – krivljenja tako letev kot podnic, prišlo do zamikov terase v vertikalni smeri nazgor, pod obremenitvijo pa ponovno navzdol.

Primerne reštve v opisanem primeru ni. Stanje je verjetno možno nekoliko izboljšati, ukrepe pa bi bilo mogoče ugotoviti samo na podlagi preverjanja dejanskega stanja in vseh okoliščin.

Kar zadeva reklamacijo, ocenjujem, da jo boste zelo težko uveljavljali, razen če bi šlo za namerno zavajanje izvajalca o kakovosti izbranih vrst lesa in primernosti načina polaganja.

Lesena terasa v zimskem času

Kaj je potrebno storiti, da zimske razmere ne bodo vplivale na les na terasi?

Marsikdo se sprašuje, kaj naj stori, da zaradi zimskih razmer ne bo prišlo do propadanja lesa na terasi.

Terasa in vrtno pohištvo iz tikovine je lahko pod snegom.

Lesena terasa, izdelana iz kakovostnega lesa, je odporna na zimske razmere.

Odgovor je enostaven – praviloma nič.
Kakovosten les za terase in druge zunanje tlake je odporen na vse vremenske razmere. Teraso lahko mirno pustimo pod snegom, če pa jo uporabljamo pozimi, tako kot to počno v severnih državah Evrope, jo lahko očistimo. Pri tem je potrebno paziti na to, da ne uporabljamo kovinskih lopat, ker ostri robovi lopate lahko naredijo raze v lesu, ki nato poslabšajo videz površine terase. to je še posebej pomembno pri nekoliko mehkejši tikovini. Pri terasi, izdelani iz lesa ipe, to ni problem.

Pozimi se na terasi v bolj umazanih okoljih, kot so večja mesta, pojavi siva obloga zaradi nečistoč v ozračju, ki se usedajo na tla. Te nečistoče spomladi operemo, po potrebi teraso tudi temeljito očistimo. Temeljito čiščenje priporočamo po potrebi.

V primerih, ko so terase izdelane iz manj kakovostnih vrst lesa, ki se zelo rade cepijo ozirom trstičijo, je sneg bolje sproti očistiti. S tem nekoliko zmanjšamo obseg tega neugodnega pojava.

Terase iz umetnih materialov

Umetni materiali za izdelavo teras – novost z vprašljivo kakovostjo

Izdelava teras iz umetnih materialov se je v zadnjem obdobju močno razširila tudi pri nas. Tlaki iz umetnih materialov za izdelavo teras so na videz zelo podobni lesenim tlakom za terase in naj bi odlično nadomeščali lesene zunanje površine.

Podnice iz kompozitnega materiala za zunanje tlake

Umetni materiali za izdelavo teras so večinoma izdelani iz zmesi plastike in dodatkov, predvsem lesenih odpadkov. Različni proizvajalci uporabljajo različne kombinacije plastike, večinoma pa se uporablja reciklirana surovina, ki ji dodajo barve in druge dodatke, ki plastiko ščitijo pred propadanjem zaradi vpliva UV žarkov. Žal je veliko kompozitnih materialov zelo slabe kakovosti, zaradi česar že pri relativno kratki izpostavljenosti zunanjim vplivom (UV žarkom) pride do njihovega propadanja.

Dodatne informacije o kompozitnih materialih za zunanje tlake in terase so na povezavi lesene terase Prehod.

Kako ocenjevati kakovost lesa?

Kakovost lesa je pojem, ki ga lahko razumemo na različne načine.

Lesena terasa je zunanji prostor, kjer pričakujemo, da se bomo ob bivanju v njem predvsem dobro počutili. Zato je pomembno, da natančno vemo, kaj naj pričakujemo od lesa, ki bo na naši terasi vgrajen. Končno zadovoljstvo je odvisno od pričakovanj in njihove uresničitve. Vrste lesa.

Lesena terasa, les ipe, zunanji bivalni prostor

Kaj lahko pričakujemo od lesa? Naj navedem nekaj pričakovanih lastnosti:

 1. trajnost – je vsekakor odvisna od vrste lesa in je praviloma več kot 10 let, pri boljših vrstah tudi več desetletij. To pomeni, da les ne propade, tudi če je izpostavljen vremenskim razmeram. (kakovostni burmanski teak ima trajnost več kot 50 let),
 2. odpornost na obrabo – trše vrste lesa (na primer ipe) so bolj odporne na obrabo, kot mejkejše (teak, ameriška rdeča cedra),
 3. oljenje ali drugi premazi – večina lesa, ki se uporablja za terase, se najbolje obnaša, če ostane povsem naravno, brez premazovanja. V tem primeru je potrebno sprejeti dejstvo, da bo les zaradi vpliva vode in svetlobe v relativno kratkem času posivel.
  Oljenje, ki ga je potrebno opraviti po pravilnem postopku in uporabiti samo preverjena olja, predvsem zagotavlja to, da les zadrži približno svojo naravno barvo.
 4. deformacije lesa – so naravna lastnost lesa in se izražajo kot
  – krivljenje,
  – pokanje,
  – cepljenje.
  To so vse neugodne lastnosti, ki se pri nekaterih vrstah lesa izražajo bolj ali manj intenzivno. Prav te lastnosti pa najbolj vplivajo na končni OBČUTEK KAKOVOSTI uporabnika.
  Žal les ne more imeti deklaracije, ki bo navajala, kako se bo les v določenih okoliščinah deformiral, zato je edina preverjena informacija tista, ki jo investitor lahko dobi pri viru, ki ima izkušnje z lesom na terasah, ali da jih sam preveri na več let starih lesenih terasah.
  DEFORMACIJE  lesa in posledično UPORABNA TRAJNOST bi morala biti ključni dejavnik (ob ustrezni ceni) za izbiro lesa za vsako teraso.
 5. konstrukcija in pritrjevanje lesa – dodatno vpliva tako na trajnost lesa, kot na deformacije, zato je pomemben dejavnik pri izbiri celotne rešitve.
 6. vzdrževanje – praviloma ni potrebno, razen občasno čiščenje.
  Pomembno je, da je zgornja površina terase gladka.
 7. cena – je pomemben dejavnik pri izbiri vrste lesa za teraso. Priporočam, da ceno vedno obravnavate v povezavi z ostalimi lastnostmi. Prepogosto so investitorji razočarani nad uporabno kakovostjo, ker so bila njihova pričakovanja previsoka glede na ceno in lastnostmi izbranega lesa.

Priporočam, da se o vsem naštetem pred odločitvijo dovolj natančno pozanimate in prepričate o navedbah dobaviteljev. Kot primer izkušnje z lesom ipe si lahko ogledate na naslednji povezavi – izkušnje z lesom ipe. Posebna previdnost pa je potrebna pri vseh novih in še ne preiskušenih vrstah lesa, ki se stalno pojavljajo v ponudbi na tgu.

Kako se odločiti za vrsto lesa?

Kako naj se odločim, iz kakšnega lesa naj izdelam teraso?
Odgovor:

Vsak investitor si zastavi določene kriterije, na podlagi katerih se bo odločal o tem. Večinoma so kriteriji naslednji:
– kakovost lesene terase,
– cena izvedbe,
– trajnost,
– drugo
Vedno je bolje izbrati boljšo kakovost lesenen terase, kar pa lahko močno poveča njeno ceno. Moja razporeditev vrst lesa z začetkom pri najboljšem je naslednja:
– burmanski teak,
– padouk,
– merbau,
– plantažni teak,
– afromosia,
– ipe,
– cumaru,
Slabše vrste lesa (bangkirai, masaranduba ter druge vrste tropskega lesa) odsvetujem, prav tako les iglavcev (sibirski macesen, skandinavski bor) in termično obdelane vrste lesa, razen v primerih, ko je glavni kriterij izbire cena. Pri naštetih cenenih vrstah lesa lahko pričakujete vse nezaželene pojave, kot so krivljenje, pokanje, cepljenje.
Investitorjem lahko predlagam samo še to, da pred odločitvijo preverijo navedbe dobaviteljev in jim na koncu zaželim, da bodo čim bolje uspeli presoditi, kdo je zaupanja vreden dobavitelj lesa in izvajalec del.

Pozdravljeni!

Dobrodošli na novem spletnem dnevniku, ki sem ga odprl z namenom, da vsem zainteresiranim posredujem za izgradnjo lesene terase vse potrebne informacije, tako da objavim sva vprašanja, ki jih dobivam od naših kupcev, in odgovore nanje.
S pomočjo tega spletnega dnevnika mi bodo njegovi bralci lahko postavili tudi druga vprašanja, na katera bom sproti tudi odgovarjal.
Spletni dnevnik bo zaživel predvsem z vašim sodelovanjem, s postavljanjem vprašanj,, ki bodo zanimiva za vse bralce.